Stop

Blog może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie powinieneś wchodzić dalej.

Rezygnuję Wchodzę


Notując

luty13

zapiski

dodano: 13 lutego, 22:00 przez Emilia19812


emilkaniechcecipoprostudoskiwieractwegocelupotemtylko emilkoniechcecipotemdoskwieractwegocelupotemtylko anajlpiejpouszukujkolegow anajlpiejpouszukujkolegow pojdzieszdoszpitalabedzieszsietakzachwyacbogtezwieotym alenietecojaoszukalykasiadorota alenietecojaoszukalykasiadorotabogwie przekletegowniarytakasiadorotaludziemajaracje przekletegowniarytakasiadorotaludziemajajracje...luty10

zapiski

dodano: 10 lutego, 19:56 przez Emilia19812


notakemilkomaszracjetekurwykasiadorotteczkatonienormalnepotemwuczyniedlaczlwoieka notakemilkomaszracjetekurwykasiadoroteczkatonienormalnepotemwuczyniedlaczlowieka atakiodzywajsiedalejdobogatekurweczkigownaireczkikaskadorotka atakiodzywajsiedalejdobogatekurweczkigownaireczkikaskadorotka jatobympowiesilnawisoorkutekobiety jatobympwoiesilnawisoiorkutekobiety maracjeczlowiekbog...luty9

zapiski

dodano: 9 lutego, 07:03 przez Emilia19812


notakbyludziesiezachowywalybezmamayjakszatany atakitomowieludziomzachowujsietakdalej niemoznadlaprzymiotu niemoznadlaprzymiotulepeijniezlotosieneizyczypotemtylkoczymamie niemoznadlaprzymiotulepeijniezlotosiepotemniezyczyczymamie notakmowicsobieprawdy notakmowicsobieprawdy atakbojakbysdalejtekarybogatolerowal notakbojakbysdalejtekarybogatolerowal zlalepeijnieuszanowac...luty2

zapiski

dodano: 2 lutego, 19:38 przez Emilia19812


amowilampodgladaseludziznahasla notunazdrowiejejwyjdzie amowilampodgladaludziznahasla notonazdrowiejejwyjdzie zejestakimdzienzekazdytakmazeczasemejstxlezejakosnietakapotemejstnoc iznowujestdzieniwuiezmzieusmiechniesznosie usmiechniesznosie niewszystkozlotocosieswieciwymalowacdasiedowieszzksiazekwswoimczasie ajakjestestakimslabymtomozeherbaty ajakjestestakimslabymtomozeherbaty...styczeń29

zapiski

dodano: 29 stycznia, 19:36 przez Emilia19812


atakszanujmnieczlowieka jateztakuwazam atakbonienawszystkopotemmamygniewbozy ataknormalniludziecotamraczejbedadoboga atakgwiazdamichcapotemjakimibyc gwiazdatototmusiczymswykazacoczasemonaotymwie gwiazdatotezmusiczymswykazaczasemonaotymwie ataktenmateuszgzresbogwiemilki atacogokochatakpisze maracjeacobedzieplakacpotemtekaryboze maracjeacobedzieplakacpotemtekaryboze...styczeń28

zapiski

dodano: 28 stycznia, 20:22 przez Emilia19812


aemilkawiejakiitaktydlaniejczasemejstes maracjedziecko pomagatojakcimowirowniezksiazkaherbata pomagarowniezjakcimowitoksiazkaherbata jatezniemysleaczymjakbymsieprzejmowala bokasiadorotawiemzetoszpitalepotemtylko jatezniemyslejakbymsietaksmoprzejmowalabokasiadorota toszpitalepotemtylko bogtowiezebyzumiarempodazac bogtowiezebyzumairempodazac maracjebogbotobieowyglupytylkopotemchodzi...styczeń27

zapiski

dodano: 27 stycznia, 20:14 przez Emilia19812


acobedeglupimowilajakimialamsentamuzynka jeszczerazteztakuwazamwtegobogawczlowiekaczywczlwoiekanahanbia poprostutekoralegdybymuzynkaniepwoiedzialaprawdybogwie poprostuemilkotekoralegdybymuzynkaniepowiedzialamiprawdybogu atakjaksieczulagdytytakgzreszylas atakjaksieczulagdytytakgzreszylas poprostuemilkotekoralegdybymimuzynkaniepowiedzialaparwdybogu jaksieczulasgdytakgzreszylas bogotymwie...listopad8

zapiski

dodano: 8 listopada 2016 przez Emilia19812


niezyczejemuszpitala aleasniejabymnieoszukiwalmigotutajtam albobymtatenawetprzeprosil czytamarte najakispsobzawszemozna ataktrocheracjimasz wieszcokombinujazyciowoichdobzezmyslasz ciholepiejsiedź anajgozejtojeszczetymsiemartwic racjetrochebogma niszczycłatwoczlowiekowizecz inajlpiejszczeumarłem atakcodoichpoczynkulistopad6

zapiski

dodano: 6 listopada 2016 przez Emilia19812


niepiszdoniejbzdurhaotycznych niepiszdoniejbzdurhaotycznych onanierozumiepotemtylkotwojeczyny onanierozumiepotemtylkotwojeczyny samapotemtylkochoruje samapotemtylkochoruje niepowieomamiechorej denerwujetomame denerwujetomame chorapotemsamaodwaszychgłupot chorapotemsamaodwaszychgłupot sensuwyczynyuczynkuniemasz sensuwyczynkuczynkuniemasz wswoichpostanowieniachpoprawnychlistopad5

zapiski

dodano: 5 listopada 2016 przez Emilia19812


czlowiekugdybystywiedzialzeimnienalezydawacpieniedzy copieniazektozarazjakieszalenstwo glupotaodbijapanikabrakrozumu glupotaodbijabrakrozumu wiezaduhomzłymzszopytaty wiezanawetduhomzlymzszopytatyodmartyokna cotamstraszatwejszopie atatarobitaszope atamduhunadgosp.wszopisetarsza atenboisienawetczasemkawalkasznurka czynaprawicbransolete jabymzadusilnasmiercjakbymiktozabilprzyjaciela...