Stop

Blog może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie powinieneś wchodzić dalej.

Rezygnuję Wchodzę


Notując

paździe.16

zapiski

dodano: 16 października, 19:11 przez Emilia19812


emilkoabonatychblokachdodupytylka aemilkobonatychblokachdodupytylka toniepiszdlanichpiszdlasiebie aemilkobonatychblokachdodupytylka toniepiszdlanich piszdlasiebie aemilkobonatychblokachdodupytylka toniepiszdlanich piszdlasiebie aemilkobonatychblokachdodupytylka toniepiszdlanichpiszdlasiebie acho robaachorobatosiewybaczyalbozajacsieczymsinnym...paździe.16

zapiski

dodano: 16 października, 16:54 przez Emilia19812


aemilkoniechcemzapeszac alecodotychwiekowurodzajumialasracje niechcemzapeszac alecodotychwiekowurodzajumialasracje niebycjaktezakaznyowoc niebycjaktenzakazanyowoc aemilkobobogzostawinaprawdeludziwpotzebie aemilkobobogzostawinaparwdeludziwpotzebie opuscichzycie opuscichzycie ichdomswiat opuscichzycie NIechnierobijemutak skoroswadobrociakocha prawdewliscieopisal niechnierobijemutak...paździe.12

zapiski

dodano: 12 października, 19:40 przez Emilia19812


jaustaloneprawnietpowinanam miecjuz28lat tyrobiszwielkibladzemarudzisznadziecko jaustaloneprawnietopowinnamiec28lat tyrobiszwielkibladzemarudzisznadziecko nawetbymcitowybaczylaprzeciez nawetbymcitwybaczylaprzeciez jaustaloneprawniezgodniezprawem topowinnamiec28lat tyrobiszwielkibladzemarudzisznadziecko tyrobiszwielkibladzemarudzisznadziecko piszeszeludziniekochasz...paździe.12

zapiski

dodano: 12 października, 15:37 przez Emilia19812


ajakjeszczerazbedzieszwymyslaltaglupiaszkole tocinigdyniewybaczy ajakjeszczerazbedzieszywmyslaltaglupiaszkole tocinigdyniewybaczy niebadztakaobrazonaemilko emilkoanaszawina emilkoanaszawina winatmojatezniebardzotakadokonca winatomojatezniebardzodokonca tyniedotykajtamgdzienietzeba tyniedotykajtamgdzienietzeba boninajpierwmowiamileslowkaapotemtojak diablicaopetana...paździe.12

zapiski

dodano: 12 października, 01:38 przez Emilia19812


nieladniemilkoasamakochategomateuszaczyrowniezgrzesia nieladniemilkoasamakochategomateuszaczyrowniezgzresia usposielepeijbopojdzieszdoszpitala uspsielepiejbopojdzieszdoszpitala czlowiektniemaszyna czlowiektniemaszyna czlowiektniemaszyna dobzemowiszemilko a1listpadatoswieto umarlych chybabedzieajestesjakaszagniewananategoboga chybabedzieajestesjakaszagniewananategoboga...paździe.10

zapiski

dodano: 10 października, 16:52 przez Emilia19812


ktotujestakimniszczycielem znawcaodwszystkiego ktotujestakimniszczycielem znawcaodwszysteiego gowniazusmrodziazu gowniazusmrodziazu cichutkokochanaemilko cichutkokochanaemilko glupibachor glupibachor przylazljeszczekomentuje przylazljeszczekomentuje gowniazusmrodziazu gowniazusmrodziazu ktotujestakimznawcaodwszystekiego gowniazusmrodziazu ktotujestakimznawca odwszystkiegopaździe.2

zapiski

dodano: 2 października, 19:33 przez Emilia19812


niesiedomniewrednabachornico niszczycielka niesiedomniewrednabachornico niszczycielka niesiedomniewrednabachornico niszczycielka mamtowNos mamtownos nieobrazajludzibocizabiezeschowatelefon nieobrazajludzibocizabiezeschowatelfon nieobrazajludzibocizabiezschowatelefon nieobrazjludzibocizabiezeschowatelfon cosnatentematyrowniezwiedzeposiada cosnatetematywiedzerowniezposiada...wrze.30

zapiski

dodano: 30 września, 10:37 przez Emilia19812


bógciebieukazetakichludzi bógciebieukazetakichludzi albomuzykewylaczy bogciebieukazetakichludzi albomuzykewylaczy bogciebieukazetakichludzi albomuzykewylaczy zartownisiu zartownisu amartaemilkotowiesznielepijjeszcze cotakprzezywaszdlatego mategostasiamelgochlopczyka mategostasiamalegochlopczyka mategostasiamalegochlopczyka abonazdomunadomowizeonieprzyswoity...wrze.28

zapiskiisz

dodano: 28 września, 07:27 przez Emilia19812


morawska morawska ajezczezbyswiedzialawjakichuczynkachciebiezdardzatenczlowiek atyonimsn atyonimśnisz otymchamie morawskahiszpania morawskahiszpania ajeszczezbyswiedzialwjakichczynkachciebiezdradzatenczlowiek atyonimsnisz otymchamie morawskahispzania ijeszczebyswiedzialwjakichuczynkachzdradzaciebietenczlowiek atyonimsnisz otymchamie otymchamiewrze.25

zapiski

dodano: 25 września, 19:16 przez Emilia19812


jasietamniechcemwtracawvojtkazycia alezbyniedacporozumienia komustylkomozebycprzykro komustylkomozebycprzykro maszemilkoracjeteludziejakieozyciu tylkobrazy mozemasztrochefatygisamtaklatajwkolo mozemasztrochefatygisamtaklatajwkolo totutotam totutotam aemikoazebyswiedzialamojaduszecierpien albojaktyznasztylkojezykpolski atediablywciebie atediablywciebie...