Stop

Blog może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie powinieneś wchodzić dalej.

Rezygnuję Wchodzę


Notując

maj20

zapiski

dodano: 20 maja, 19:33 przez Emilia19812


takemilkoityczasemrozumiesz aboijabymtezniewobeciebie aboijabymtezniewobeciebie ludzieztakczasempwoiedzaabotyszlachetnympocziwymdlanich ludziezetakczasempwoiedzaabotyszlachetnympoczciwymdlanich bogtezalbotamlobuzyontaksamojakty bogteztamlobuzyontaksamojakty atyczyniedlainnychzlo atynieczyniedlainychzlo adokaldneitoduhwysrawdupy idobzeboguzrobi takochamciebiemateuszgzres...maj18

zapiski

dodano: 18 maja, 23:29 przez Emilia19812


takemilkocichosiedz takemilkocichosiedx niepotzebnenamwielkiepieniadze swiatijegozadze niepotzebnenamwielkiepieniadze swiatijegozadze niepotzebnenamwielkiepieniadzeswiatijegozadze niepotzebnenamwielkiepieniadzeswiatijegozadze niepotzebnenamwielkiepieniadze swiatijegozadze swiatijegozadze takkochamciebiemateuszgrzes zcalejduszy zcalejduszymaj16

zapiski

dodano: 16 maja, 14:32 przez Emilia19812


tojakbypotemczyniono nieprzejmujsiemilkotymjatezsienierazakochamateuszgrzes apotempłacze apotempłacze pewnotwojeczynytobynawetniejedenplakaltylkopotem pewnotwojeczynytobynawetniejedenplakalpotemtylko majaracjeludziecouczyniazlymtodoniejnieprzychodz majaracjeludziecouczyniazlymtodoniejnieprzychodz onamysliszenieuciekaoszustkasiadorota onamysliszenieuciekaoszustkasiadorota...maj11

zapiski

dodano: 11 maja, 11:05 przez Emilia19812


cichosiedzjakcimowi cichosiedzjakcimowi tolepiejzeczyszanowac atakdlaprzykazanmatki topocokomutakiezyciemamo topocokomutakiezyciemmo emilkolosysieteznieukladazelekazbomaracje emilkolosysieteznieukladazelekazbomaracje nieplaczmateuszgrzes powiemtak kochamciebie nieplaczmateuszgrzespowiemtak kochamciebie kochamciebiemateuszgrzesmaj7

zapiski

dodano: 7 maja, 18:31 przez Emilia19812


cihosiedztytez cihosiedztytez jacimowiemilkoalbodlatejkasidoorty tobywszystkoteludziezrobily jacimowiemilkoalbodlatejkasidoroty tobywszytskoludziezrobily jacimowiemilkoalbodlatejkasidoortytoby wszystkoludziezrobily jacimwoiemilkoalbodlatejkasidoorty tobywszystkoludziezrobily mamciebiebabyniemadrewdupie mamciebiebabyniemadrewdupie mamciebiebabyniemadrewdupie mamciebiebabyniemadrewdupiemaj5

zapiski

dodano: 5 maja, 21:40 przez Emilia19812


takemilkostrasznymsauczynydobzemowisz tonieuczyniaj tonieuczyniaj atakniedrugicopotempowiemaracjebochamstwotezczasemstroizarty atakdrugitezcoczasempowiematrocheracjibochamstwotezczasemstroizarty boniejedne boniejedne takkochamciebiemateuszgrzes takkochamciebiemateuszgrzes atykochaszmnie rowniezciebiekochammateuszgrzes rowniezciebiekochamateuszgrze rowniezciebiekochammateuszgrzes...maj4

zapiski

dodano: 4 maja, 01:00 przez Emilia19812


maracjeteaemilkatebogi pocotytamchodziszczyniszuczynpotemcibogtak niealbowczlowiekajakpwoiedzialamarta alboniewczlwoiekajakpwoiedzialamarta niewartochodzicdochlopca niewartochodzicdochlopcatojuzlepszamatkaboza niewartochodzicdochlopcapowiedzialabogu tojuzlepszamatkaboza atakjeszcebywludzijegowiny toniesaczlwoeikawinyteczynycoipowiedzial atakzabogikarajludziboze...maj3

zapiski

dodano: 3 maja, 12:12 przez Emilia19812


iminiezaparszajdodomugówniary kasiadoorta domtopotemnieobrora adokladnieufajszalonym iminiezapraszajdodomugowniary kasiadorota domtopotemnieobora aufajszalonym takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takochamciebemilkotwojmateuszgzres rowniezciebiekochammateuszgzres rowniezciebiekochamateuszgzres takkocgamciebiemateuszgzres rowniezciebiekochammateuszgzres...maj1

zapiski

dodano: 1 maja, 15:59 przez Emilia19812


takczasemzycieniemilkotojestyrozumiesznie atakemilkoczasezycietojestyzrozumiesznie touczyniajnawetdlaczlwoiekajakcipwoiedzialaparwdy touczyniajanwetdlaczlwoiekajakcipwoeidzialaparwdy atakludzitosiepewnozekochaniediablamaracjebog atakludzitosiepewnozekochaniediablamaarcjebog zleteosatylkocojadenerwowwalybogwiekasiadorota złetosatylkotedziewczynycojadenerwowalybogwiekasiadorota...maj1

zapiski

dodano: 1 maja, 15:50 przez Emilia19812


takemilkoalbotzyciedobzerozumieszzlotosieniepowaladiablowi albosieobwiniatezledziewczynykasiadorota nieprzychodxdomnie nieprzychodźdomnie ajakktoreczyczlwoeikadobzemwoiszsamaebykochalynawet ajaktoreczyczlwoeikasamadobzerozumieszbykochalynawet glupieszkolynablokujeszczeprzeszwij glupieszkolynablokujeszczeprzezwij takkochamciebiemateuszgzres takkochamciebiemateuszgzres...