Stop

Blog może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie powinieneś wchodzić dalej.

Rezygnuję Wchodzę


Notując

listopad8

zapiski

dodano: 8 listopada 2016 przez Emilia19812


niezyczejemuszpitala aleasniejabymnieoszukiwalmigotutajtam albobymtatenawetprzeprosil czytamarte najakispsobzawszemozna ataktrocheracjimasz wieszcokombinujazyciowoichdobzezmyslasz ciholepiejsiedź anajgozejtojeszczetymsiemartwic racjetrochebogma niszczycłatwoczlowiekowizecz inajlpiejszczeumarłem atakcodoichpoczynkulistopad6

zapiski

dodano: 6 listopada 2016 przez Emilia19812


niepiszdoniejbzdurhaotycznych niepiszdoniejbzdurhaotycznych onanierozumiepotemtylkotwojeczyny onanierozumiepotemtylkotwojeczyny samapotemtylkochoruje samapotemtylkochoruje niepowieomamiechorej denerwujetomame denerwujetomame chorapotemsamaodwaszychgłupot chorapotemsamaodwaszychgłupot sensuwyczynyuczynkuniemasz sensuwyczynkuczynkuniemasz wswoichpostanowieniachpoprawnychlistopad5

zapiski

dodano: 5 listopada 2016 przez Emilia19812


czlowiekugdybystywiedzialzeimnienalezydawacpieniedzy copieniazektozarazjakieszalenstwo glupotaodbijapanikabrakrozumu glupotaodbijabrakrozumu wiezaduhomzłymzszopytaty wiezanawetduhomzlymzszopytatyodmartyokna cotamstraszatwejszopie atatarobitaszope atamduhunadgosp.wszopisetarsza atenboisienawetczasemkawalkasznurka czynaprawicbransolete jabymzadusilnasmiercjakbymiktozabilprzyjaciela...listopad4

zapiski

dodano: 4 listopada 2016 przez Emilia19812


hołotazwasdurnanagrzechypozwala hołotazwasdurnanagrzechypozwala jeszczepowinnazamordowacdiabła jeszczepwoinnazamordowaćdiabła tegotwojegoszatana tegotwojegoszatana żartćmackatakaskamawdupiechama ćmackatakaśkamawdupiechama odpierdolsieżmijuty odpierdolsieżmijutywypadstad ajaklaniewdupetociwtylekwysra ajaklaniewdupetciwtylekwysra obrsagaciamiawtylekracjema...listopad4

zapiski

dodano: 4 listopada 2016 przez Emilia19812


ludzizabijac ludzizabijac jejtezmamaetatenawet jejtezmametatenawet niechceciebiesluchacdluzej maracje jeszczetydorotosprubujtylkodoniejprzyjsczytwojakasia pozabijatediablysmarkuległupie jeszczetydorotosprubujtylkodoniejprzyjsc pozabijatediablysmarkuleglupie ciebienahakuzaćmaćkanaśmiercurojeniowa dobżecitakwrednababko pojdzieszdopiekłatamciezamknąlistopad1

zapiski

dodano: 1 listopada 2016 przez Emilia19812


noidobzetozeczyszanuj noidobzetozeczyszanuj noidobzetozeczyszanuj noidobzetozeczyszanuj ktobredzioszaleje ktobreoszaleje atakpamietnikpokaze atakpamietnikpokaze ksiazkedopisaniamalowania ksiazkedopisaniamalowania usposiebopojdzieszdoszpitala usposibopodszpitala dosycponazbijalas dosycponazbiljalas ZAkilkalezprzelanychjuzbudujeszswojukrytycud...paździe.30

zapiski

dodano: 30 października 2016 przez Emilia19812


emilkouspojsie niemowtakonim niemowtakonim nieobwiniajotezeczyarazcałegoswiata nieobwiniajotezeczyarazcalegoswitaa jeszczeniemniejdoniejpretensji jeszczeniemniejdoniejpretensji nieobwiniajotezczyzarazcalegoswiata nieobwiniajotezeczyarazcalegoswiata botozetygrzechytakiemasz botozetygrzechytakiemasz 7893210 4389201 4389201paździe.28

zapiski

dodano: 28 października 2016 przez Emilia19812


aemilkoatakiniemyslotymzektosjestdlaciebiejakgówniaz aemilkoatakiniemyslotymzektosjestdlaciebiejakgówniaz topojdziedopiekłatakiczlowieka aemilkoatakiniemyslotymzektosjetsdlaciebiejakgówniaz pójdziedopieklatakiczlowiek pojdziedopieklatakiczlowiek czydoszpitalananowowiejska czydospzitalananowowiejska atakbotbytylkoszukałskarbów atakbobytylkoszukałskarbów...paździe.28

zapiski

dodano: 28 października 2016 przez Emilia19812


1131383133311113383113311188111113111 akasiajestgówniara ludziamjaracje ajeszczechodzadoniej samejwrednej 1833111113333381388113338811113331111113333133311 akasiajestgówniaraludziemajaracje zamaistopisacsobeinotatkiwzeszycie albojakcimowianakartcepapieru zamaistopisacsobiejakcimowia notatkiwzeszycie albonakartcepapieru wzeszyciealbonakartcepapieru  paździe.27

zapiski

dodano: 27 października 2016 przez Emilia19812


48332121 oszukajzetotrzy amusiztamdomartyfiglerobic 483328332311 oszukajzetotrzymausiztamdomarydfiglerobic oszukajtotrzyamusiztamdomartyfiglerobic 48308321338311 osuzkajtotrzy amusiztamdomartyfiglerobic 483832833283311 oszukajzetyotrzy amusisztamdomarty figlerobic