Stop

Blog może zawierać treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie masz 18 lat, nie powinieneś wchodzić dalej.

Rezygnuję Wchodzę


Notując

sierpień25

zapsiki

dodano: 25 sierpnia, 12:52 przez Emilia19812


abojawieżetrochewboganiewpotwora abojawiezetrochewboganiewpotwora tzebakogoskochacwzyciu tzebakogoskochacwzyciu tzebakogoskochacwzyciu tobyciebienachodzilyczarnemysli zroznychpowodow aonbyciebieudusił albozabilszczezemowiac aonbyciebieudusilzatocowyczyniaszprzyroda alboudusilrowniez czyzabiltorownieztezmozliwosciabybylo czyabiltorownietzemozliwosciabybylo...sierpień15

zapiski

dodano: 15 sierpnia, 21:11 przez Emilia19812


żejestakidzienzekazdytakmazeczasem kjestxlezejakosnietakapotemjestnociznowujestdzien iuwiezmizeuśmiechniesznosie uśmiechniesznosie poczytajmyraezmskaizke poczytajmyraezmskiazke zejetsakidzienzekazdytakmazeczasemjestxlezjakosnietak apotemjetsnociznowujetsdzieniwuiezmieusmiechniesznosie usmiechniesznosie poczytajmyraezmskiazke zakilaklezprzelanychjuzbudujeszswojukrytycud...sierpień15

zapiski

dodano: 15 sierpnia, 21:05 przez Emilia19812


czasemzrobisztakzgłupotyktocipotempomoze czasemzrobisztakzgłupotyktocipotempomoze czasemzrobisztakzglupotyktocipotempomoże czasemzrobisztakzglupotyktocipotempomoze ktocipotempomoze boniechcawybaczyctegorodzicekwalera marcierówniez onaprzesadzila inicrodzicomNIepowiedzialarowniez inicrodzicomniepowiedzialarowniez apotemwsercuzostajerana apotemwsercuzostajerana...sierpień12

zapiski

dodano: 12 sierpnia, 10:16 przez Emilia19812


cihutkokochanaemilko cichutkokochanaemilko cihutkokochanaemilkp tybyskochałajednakjeszczetegoboga anawetbysjemutowybaczylaglupote tybyskochalawserduszkuswoimtegoboga anawetbysjemuwybaczylataglupote akogomamkochactylkobogdobry akogomamkochactylkobogdobryondlamniebyl dobryrowniezondlamniebyl dobrymonrowniezdlamniebyl dobrymonrowniezdlamnietylkonjedynybyl tylkonjedynydobrymdlamniebylsierpień11

zapiski

dodano: 11 sierpnia, 13:04 przez Emilia19812


niechcetakiejzgodybotyrobisztaknaokragło niechetakiejzgodybotyrobisztaknaokraglo dzieckodenrwujesz potematkeojcajejrówniez jejrownieztataksamo zpowdutychgłupot jejrownieztotaksamozpowodutychgłupot jejrównieztotaksamozpowdutychgłupot niechezgodybotyrobisztaknaokragło niechcezgodybotyrobisztaknaokragło matkewkurwiarszrówniezojca zpowodutychgłupot zpowodutychgłupotsierpień11

zapiski

dodano: 11 sierpnia, 13:01 przez Emilia19812


rozumusieuczodlepszego rozumusieuczodlepszego rozumusieuczodlepszego nieprzeprosboga nieprzeprosboga czytaemilke nieprzeprosbogaczytaemilke niechcezgody niechcezgodybotyrobisztaknaokraglo niechcezgodybotyrobisztaknaokraglo tezhumorymadziewczyna tezhumorymadziewczyna poczytajmyrazemsksiazke poczytajmyrazemksiązkesierpień10

zapiski

dodano: 10 sierpnia, 08:38 przez Emilia19812


zejestakidzienżekazdytakmazeczasemejstźle zejakosnietakapotemejstnociznowujestdzien iuwiezmizeusmiechniesznosię zejestakidzienzekazdytakmazeczasemjstxlezejakosnietak apotemjestnociznowujestdzieniuwiezmizeusmiechniesznosie usmiechniesznosie zakilkałezprzelanychjużbudujeszswójukrytycud tynigdyniezakochaszsię abedzienadaltakjakjest poczytajmyraezmksiązkę poczytajmyrazemskiazke...sierpień8

zapsiki

dodano: 8 sierpnia, 07:29 przez Emilia19812


dobżezrobiłazeciebiezabiła dobżezrobiłodzieckozeciebiezabiło dobzezrobilodzieckozeciebiezabiło wiecejniebedzieszdoniejsmrodziazuprzychodził wicejenibedzieszdoniejsmrodziazuprzychodził dobzezrobilazeciebiezabiła dobzezrobilazeciebiezabiła wicejeniebdzieszdoniejsmrodziazuprzychodzil wicejniebdzieszdoniejsmrodziazuprzychodzil zakilkałezprzelanychjuzbudujeszswojukrytycud...sierpień5

zapiski

dodano: 5 sierpnia, 21:22 przez Emilia19812


samjestesdebilem tylkozciebieprzykładbrać tylkozciebieprzykładbrać samjestesdebilem tylkozciebieprzykładbrać samjestesdebilem tylkozciebieprzykladbrac zakilkalezprzelanychjuzbudujeszswojukrytycud tynigdyniezakochaszsieabedzienadaltakjakjest ajakjestestakislabytowypijmyaraezmherbaty ajakjestestakislabytowypijmyraezmherbaty poczytajmyrowniezraezmskiazkesierpień5

zapsiki

dodano: 5 sierpnia, 02:19 przez Emilia19812


maszemilkoracjenakrzycznatychlobuzowjakosc maszemilkoracjenakrzycznatychłobzuowjakos bozebyzciebieczerpalyjeszczekozysci bozebyzciebieczerpalyjeszczekozysci bozebyzciebieczerpalyjeszczekozysci bozebyciebieczerpalyjeszczekozysci bozebyciebie czerpalyjeszczekozysci debile debile